Pedro - Ježiš potrebuje vášho odvážneho svedka

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 26. októbra 2021:

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo sa vám stalo. Nepriatelia konajú v tajnosti, aby vás udržali od pravdy. Nech sa stane čokoľvek, neodchyľujte sa od Evanjelia môjho Ježiša a učenia Jeho Cirkvi. Nezabudnite: v lekciách z minulosti budú vaše obranné zbrane. Maj odvahu, vieru a nádej. Neustupujte. Môj Ježiš potrebuje vaše úprimné a odvážne svedectvo. Dajte mi svoje ruky a povediem vás k víťazstvu. Čiňte pokánie a zmierte sa s Bohom prostredníctvom sviatosti spovede. Vyživujte sa vzácnym pokrmom Eucharistie, lebo len tak môžete znášať ťarchu skúšok, ktoré prídu. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.

Publikované v správy, Pedro Regis.