Pedro – Mlčanie spravodlivých

Panny Márie pokojnej Pedro Regis dňa 13. decembra 2022:

Drahé deti, mlčanie spravodlivých posilňuje nepriateľov Boha. Smerujete k budúcnosti bolesti. Modlite sa. Len silou modlitby unesieš váhu kríža. Maj odvahu, vieru a nádej. Milovať a brániť pravdu. Mocná Božia ruka bude konať v prospech spravodlivých. Som tvoja Matka a milujem ťa. Neschádzaj z cesty, ktorú som ti ukázal. Poznám vaše potreby a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Všetko, čo je falošné, padne na zem. Trpím kvôli tomu, čo ťa čaká. Ďalej! Nech sa stane čokoľvek, zostaň s Ježišom a počúvaj učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.