Pedro – Neodchádzajte od Cirkvi

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 13. januára 2022:

Drahé deti, zlí pastieri prijmú to, čo vždy bolo temnotou a mnohé z mojich úbohých detí budú kontaminované. Otvorte svoje srdcia svetlu pravdy. Nedovoľte, aby vás polopravda odviedla od môjho Syna Ježiša. Hľadaj Pána, ktorý ťa miluje a čaká na teba s otvorenou náručou. Pre mužov a ženy viery prídu ťažké dni. Ohavní budú objatí a spravodliví budú prenasledovaní za to, že milujú a obhajujú pravdu. Odvráťte sa od všetkého zlého a slúžte Pánovi verne. Nezabudnite: vaše víťazstvo je v Pánovi. Nech sa stane čokoľvek, neodchádzajte od Cirkvi môjho Ježiša. Som vaša Matka a prišla som z neba, aby som vás povolala k obráteniu. Prijmite moje výzvy a budete vyhlásení za blahoslavených Otcom. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. buď v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.