Pedro – Nepriatelia navrhnú alianciu

Panny Márie pokojnej Pedro Regis dňa 3. decembra 2022:

Drahé deti, nepriatelia navrhnú spojenectvo, ale ovocie tohto spojenectva nepochádza od Boha. Pravda môjho Ježiša je večná. Jeho prítomnosť v Eucharistii je nespornou pravdou. Nech sa stane čokoľvek, nezíďte z cesty, ktorú som vám ukázal. Zostaňte s Ježišom a so skutočným učiteľským úradom Jeho Cirkvi. Som tvoja Bolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo ťa čaká. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
 
 
 
 
Publikované v správy, Pedro Regis.