Pedro – Nestrácajte nádej

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 17. mája 2022:

Drahé deti, môj Ježiš vás miluje a pozná vás po mene. Nestrácajte nádej! Poznám tvoje ťažkosti a budem sa za teba modliť k môjmu Ježišovi. Smerujete do budúcnosti veľkého pohŕdania posvätnom. Stvorenie si bude vážiť viac ako Stvoriteľ a bolesť bude veľká pre mužov a ženy viery. Veľa sa modlite. Keď ste ďaleko, stávate sa terčom diabla. Ty patríš Pánovi a musíš Ho nasledovať a slúžiť mu sám. Prijmite evanjelium môjho Ježiša a zostaňte verní učeniu pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Pôsobenie Diabla povedie mnohých zasvätených k popretiu veľkých právd viery. Trpím kvôli tomu, čo sa ti deje. Buďte pozorní. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. buď v pokoji.
Publikované v správy, Pedro Regis.