Pedro – obhajuj pravdu

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 30. júna 2022:

Drahé deti, milujte a bráňte pravdu. Ľudstvo kráča v duchovnej temnote, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa. Otvorte svoje srdcia svetlu pravdy a nájdete cestu, ktorá vás privedie k Ježišovi. Nežite ďaleko od modlitby. Úprimná a dokonalá modlitba vám umožní duchovne rásť a privedie vás bližšie k láske môjho Syna Ježiša. Neustupujte. Nech sa stane čokoľvek, stojte pevne na ceste, ktorú som vám ukázal. Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Odvaha! Vo Veľkom a konečnom súžení budú chránení tí, ktorí sú mi oddaní. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
Publikované v správy, Pedro Regis.