Pedro - Odstráňte všetky prekážky

Panny Márie pokojnej Pedro Regis on december 22:

Drahé deti, nechajte sa viesť pôsobením Ducha Svätého. Buďte poslušní Pánovmu volaniu. Veci sveta vás oddeľujú od Boha. Buďte pozorní. Najprv hľadajte poklady nebies. Starajte sa o svoj duchovný život. Skúmajte svoje svedomie a odstráňte zo svojich životov všetko, čo vás drží na ceste spásy. Som tvoja Matka a milujem ťa. Počúvaj ma. Prišiel som z neba, aby som vás viedol do neba. Nedovoľte, aby vaša sloboda bola vo vašich životoch prekážkou Božieho pôsobenia. Choďte s odvahou vpred. Ešte ťa čakajú dlhé roky veľkého prenasledovania. Hľadajte silu v modlitbe, v evanjeliu a v Eucharistii. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú od Pána veľkú odmenu. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si ma dovolil, aby som ťa tu opäť zhromaždil. Žehnám ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.