Pedro – Pán zachráni svojich

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 2. decembra 2021:

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím pre vaše utrpenia. V modlitbe pokrčte kolená, lebo len silou modlitby dokážete zniesť ťarchu budúcich skúšok. Veľká nádoba [1]Kostol. [Poznámka prekladateľa.] smeruje k veľkému stroskotaniu lode. [2]porov Františka a Veľký vrak lode Mnohí spravodliví budú vyhodení, ale Pán príde zachrániť svojich. Naberte odvahu a vydajte svedectvo, že ste z Pána. Neodchádzaj od pravdy. Počúvaj ma. Hľadajte silu v evanjeliu a v Eucharistii. Keď pocítiš váhu kríža, zavolaj na Ježiša. Miluje ťa a neopustí ťa. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. buď v pokoji.
 

Dňa 4. decembra 2021:

Drahé deti, zohnite kolená v modlitbe. Ten, kto sa postaví Kristovi, bude konať a bude ovládnuť rôzne národy. Bude veľká vojna a mnohí sa budú klaňať falošným ideológiám. Duchovná smrť sa rozšíri všade. V najbolestivejších chvíľach zostaň s Ježišom. Nech sa stane čokoľvek, neodchádzaj od pravdy. Som tvoja Matka a trpím kvôli tomu, čo ťa čaká. Buďte pozorní. Vo vašich rukách, svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašich srdciach láska k pravde. Dajte mi ruky a ja vás povediem bezpečnou cestou. Odvráťte sa od sveta a verne slúžte Pánovi. Odvaha! Víťazstvo Boha príde pre spravodlivých. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. buď v pokoji.

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 Kostol. [Poznámka prekladateľa.]
2 porov Františka a Veľký vrak lode
Publikované v správy, Pedro Regis.