Pedro - Pre tých, ktorí sú mi oddaní

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 16. októbra 2021:

Drahé deti, nepriatelia budú hasiť svetlo pravdy, ale v srdciach tých, ktorí sú mi oddaní, toto svetlo nikdy nezhasne.* Majte odvahu, vieru a nádej. Nedovoľte, aby vás veci sveta držali na ceste spásy. Ste Pánovo vlastníctvo a On od vás veľa očakáva. Keď sa cítite slabí, zavolajte Ježiša; hľadajte Ho v Eucharistii, pretože iba tak dokážete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Poznám tvoje potreby a budem sa za teba modliť k svojmu Ježišovi. Podaj mi ruky a ja ťa zavediem po ceste dobra a svätosti. Nezabudnite: vašim cieľom je Nebo. Všetko v tomto živote prechádza, ale Božia milosť vo vás bude večná. Ďalej! Som vedľa teba, aj keď ma nevidíš. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili znova vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
 
 
Publikované v správy, Pedro Regis.