Pedro – Priepasť sebazničenia

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 22. septembra 2022:

Drahé deti, obráťte sa na Pána, ktorý vás miluje a pozná vás po mene. Nezabudnite: Spravodlivý sudca vás povolá na zodpovednosť za všetko, čo v tomto živote robíte. V modlitbe pokrčte kolená. Prišiel som z neba, aby som ti pomohol, ale nemôžeš žiť uviaznutý v hriechu. Ľudstvo smeruje do priepasti sebazničenia, ktorú muži pripravili vlastnými rukami. Trpím kvôli tomu, čo pre teba prichádza. Buďte verní Ježišovi. V Ňom je vaše skutočné oslobodenie a spása. Veľa sa modlite za Cirkev môjho Ježiša. Pre spravodlivých prídu ťažké časy. V Dome Božom ešte uvidíte hrôzy. Obrancovia pravdy vypijú horký kalich utrpenia, ale Pán zachráni svoj ľud. Nenechajte sa odradiť. Po pravde ďalej! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili, aby som vás tu ešte raz zhromaždil. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.