Pedro - Prijmite jeho evanjelium

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 10. apríla 2021:

Drahé deti, poznám každého z vás po mene a prišiel som z neba, aby som vás zavolal k obráteniu. Počúvaj ma. Nežite ďaleko od môjho Syna Ježiša. Prijmite Jeho evanjelium a svedčte svojimi zázrakmi o zázrakoch Božích. Smerujete k bolestivej budúcnosti a iba tí, ktorí sa modlia, budú schopní niesť váhu kríža. Odvrátiť sa od hriechu a žiť obrátený k veciam Nebies. Ešte ťa čakajú dlhé roky tvrdých skúšok. Ako som vám už v minulosti povedal, budú sa vytvárať zákony, ktoré zabraňujú pokroku v pravde. Pre svoju vieru budete prenasledovaní, súdení a odsúdení. Daj mi ruky. Budem s tebou. Neexistuje víťazstvo bez kríža. Dôverujte plne v Božiu moc a všetko pre vás dopadne dobre. Po všetkej bolesti spravodliví dostanú veľkú odmenu. Ďalej bez strachu. Toto je správa, ktorú vám dávam dnes v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si mi dovolil ešte raz ťa tu zhromaždiť. Žehnám ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji. 
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.