Pedro Regis - veľký zmätok

Panny Márie pokojnej Pedro Regis , 22. mája 2020:
 
Drahé deti, príde deň, keď budú ľudia zmätení. Nedostatok lásky a úcty k svätým spôsobí veľké zmätenie v dome Božom. Otvorte svoje srdce, pretože len tak budete môcť oddeliť plevy od pšenice, klamstvá od pravdy. Hľadajte Svetlo Božie, aby vás neprenášalo bláznivé falošné učenie. Verte v božské slová môjho Ježiša. Nedovoľte, aby vás diabol klamal a držal vás od pravdy. Som tvoja Matka a budem vždy s tebou. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte s učením pravého Učiteľstva Cirkvi môjho Ježiša. Prijmite moje odvolania, pretože iba tak prispejete k definitívnemu triumfu môjho Nepoškvrneného srdca. Na obranu pravdy. Toto je odkaz, ktorý vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si mi dovolil, aby som ťa tu znova zhromaždil. Žehnám vám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.