Pedro Regis - venujte pozornosť

Správa Panny Márie Kráľovnej pokoja Pedro Regis , 28. marca 2020:
 
Drahé deti, počúvajte ma. Nechcem ťa donútiť, ale dávaj pozor. Mierite do bolestivej budúcnosti. Zlí muži robia plány proti Cirkvi môjho Ježiša, ale Boh bude konať v mene svojich vyvolených. Ohýbajte kolená v modlitbe. Vitajte v mojich výzvach a všade vo svojom vlastnom živote dosvedčujte, že patríte Pánovi. Som tvoja Matka a prišiel som z neba, aby som ti pomohol. Stojte pevne na ceste, na ktorú som vám poukázal. Cesty, ktoré sú v rozpore s učením môjho Ježiša a so skutočným učiteľom jeho cirkvi, vás nevedú do neba. Otvorte svoje srdcia pôsobeniu Ducha Svätého, aby ste sa nenechali oklamať. Na obranu pravdy. Toto je odkaz, ktorý vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si mi dovolil, aby som ťa tu znova zhromaždil. Žehnám vám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.