Pedro – Si dôležitý

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 27. septembra 2022:

Drahé deti, som vaša matka a prišla som z neba, aby som vás viedla do neba. Máš slobodu, ale najlepšie je konať Božiu vôľu. Nedovoľte, aby vás veci sveta vzali od môjho Syna Ježiša. Miluje ťa a čaká ťa s otvorenou náručou. Smerujete do krvavej budúcnosti. Ľudstvo bude piť horký kalich utrpenia, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa. Toto je vhodný čas na váš návrat. Starajte sa o svoj duchovný život. Si dôležitý pre realizáciu mojich plánov. Buďte poslušní. Vedzte, že váš čas je krátky. Neodkladajte to, čo musíte urobiť, na zajtra. Milujem ťa, aj keď si ďaleko, ale žiadam ťa, aby si sa vrátil k Tomu, ktorý je tvojím Jediným Pravým Spasiteľom. Nehľadajte skratky. Zostaň s Ježišom, lebo On jediný je tvoja Cesta, Pravda a Život. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.
 

*Obrázok od ASphotofamily na Freepiku

Publikované v správy, Pedro Regis.