Pedro - Modlite sa v kolenách

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 21. januára 2021:

Drahé deti, prosím vás, aby ste boli z môjho Syna Ježiša. Odvráťte sa od sveta a žite obrátené k raji, pre ktorý ste boli stvorení. Stojte pevne na ceste, na ktorú som vás upozornil. Neuvoľňujte sa. Nenechávajte to, čo musíte urobiť, zajtra. Ešte ťa čakajú dlhé roky tvrdých skúšok. Ľudstvo vypije trpký pohár utrpenia, pretože ľudia sa vzopreli Stvoriteľovi. Trpím tým, čo k vám prichádza. Pokrčte kolená pri modlitbe. Len silou modlitby môžeš uniesť váhu budúcich skúšok. Odvaha. Milujem ťa a budem po tvojom boku. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si ma dovolil, aby som ťa tu opäť zhromaždil. Žehnám ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.