Pedro - veľká bitka

Panny Márie pokojnej Pedro Regis 27. októbra 2020:

Drahé deti, smerujete k budúcnosti Veľkej bitky medzi Dobrom a zlom. Nepriatelia budú čoraz viac konať, aby vás držali od pravdy. V tejto Veľkej bitke je tvojou zbraňou obrany láska k pravde. Vo vašich rukách Svätý ruženec a Písmo sväté; vo vašich srdciach láska k pravde. Nedovoľte diablovi, aby zvíťazil. Ste Pánovým posadnutím. Miluje vás a čaká na vás s Open Arms. Verte pevne v Božiu moc. Nič nie je stratené. Podaj mi svoje ruky a ja ťa budem viesť na ceste spásy. Ďalej bez strachu. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že si mi dovolil ešte raz ťa tu zhromaždiť. Žehnám ťa v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji.
Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.