Pedro – Zmätok v Božom dome

Panny Márie pokojnej Pedro Regis dňa 18. októbra 2022:

Drahé deti, neodchádzajte od pravdy. Milovať a brániť pravdu privedie moje úbohé deti na cestu spásy. Nepriatelia budú konať a spôsobia zmätok v Dome Božom. Buďte pozorní. V Bohu niet polopravdy. Prídu dni, keď ľudia budú hľadať pravdu a nájdu ju len na niekoľkých miestach. Nastane veľká duchovná slepota a mnoho duší bude stratených. Obráťte sa na Svetlo Božie. Budú ponúknuté široké dvere, ale vždy si vyberte cestu, ktorú naznačil môj Syn Ježiš. Ak chcete Nebo, vyberte si vždy úzke dvere. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili opäť vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji.

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v správy, Pedro Regis.