Prečo Martin Gavenda?

Po Turzovke (1958-1962) a Litmanovej (1990-1995) je obec Dechtice tretím moderným zjavením na Slovensku, kde sa 4. decembra 1994 začali vedecky neobjasnené udalosti. Na ceste domov z nedeľnej omše boli štyri deti rozprávanie o tom, že sa ideme modliť miestnym krížom na Dobrej Vode, keď jeden z nich videl, ako sa točí slnko a mení farbu. Keď deti cítili, že by to mohlo byť znamenie, začali sa modliť ruženec. Martin Gavenda, ktorý sa stane hlavným viditeľom zjavení, uvidel biele svetlo a ženskú postavu, ktorá povedala, že ho chce použiť na Božie plány. Pri ďalšom vystúpení ženy pokropili deti záhadnú postavu požehnanou vodou v domnienke, že by to mohol byť démon, ale žena nezmizla. Zjavenia pokračovali na Dobrej Vode, potom v Dechticiach, kde tiež začali dostávať správy ďalšie deti. 15. augusta 1995 sa žena identifikovala ako Mária, kráľovná pomoci.

Hlavné témy správ z Dechtíc, ktoré pretrvávajú dodnes, sú v podstate rovnaké ako témy prijaté na iných dôveryhodných miestach zjavení v posledných desaťročiach. Podčiarkujú satanov pokus o zničenie Cirkvi a celého sveta a nápravu poskytnutú nebom: sviatosti, ruženec, pôst a odškodnenie za priestupky spáchané na srdciach Ježiša a Márie, útočisko a „archa“ pre veriacich v našich problémových krajinách krát.

Deti prijal a požehnal Mgr Dominik Toth z Trnavsko-bratislavskej arcidiecézy, kde bolo 28. októbra 1998 zahájené oficiálne vyšetrovanie. O pravosti zjavení, ktoré Cirkev naďalej monitoruje, zatiaľ nedošlo k nijakému vyhláseniu. .

Správy od Martina Gavendu

Martin – Chráň svoje duše...

Martin – Chráň svoje duše...

...s vrúcnou modlitbou a čistou vierou.
Čítaj viac
Martin – Tvoj ruženec je kytica

Martin – Tvoj ruženec je kytica

Máte takú veľkú potrebu modliť sa ho denne, aby ste odolali skazenosti sveta.
Čítaj viac
Martin – Zostaň skrytý v našich srdciach

Martin – Zostaň skrytý v našich srdciach

Zostaňte verní učeniu môjho Syna a svätej katolíckej tradícii
Čítaj viac
Martin – Svätej Katolíckej cirkvi zakvitne nová jar

Martin – Svätej Katolíckej cirkvi zakvitne nová jar

Duch Svätý zostúpi a obnoví Ju.
Čítaj viac
Martin – Mnohí sú unavení, ranení a chorí...

Martin – Mnohí sú unavení, ranení a chorí...

... Hľadajte uzdravenie vo sviatosti zmierenia a vo svätých sviatostiach.
Čítaj viac
Martin – Príchod k svätému prijímaniu v ťažkom hriechu

Martin – Príchod k svätému prijímaniu v ťažkom hriechu

Nech sa kajajú, kým majú čas.
Čítaj viac
Martina – Vytrvalo sa modlite ruženec

Martina – Vytrvalo sa modlite ruženec

Nechajte sa povzbudiť príkladom svätých.
Čítaj viac
Martin – Bojuj s klamstvami

Martin – Bojuj s klamstvami

Ohavnosť sa šíri po celom svete.
Čítaj viac
Martin – Ty, ktorý si verný

Martin – Ty, ktorý si verný

...sú pokryté mojou mocnou ochranou.
Čítaj viac
Martina – Modlite sa za kňazov

Martina – Modlite sa za kňazov

...ktorí sú ponižovaní, utláčaní a prenasledovaní.
Čítaj viac
Martin - Začala sa veľká pustatina

Martin - Začala sa veľká pustatina

Je to posledný boj za skutočnú katolícku vieru.
Čítaj viac
Martin - Dve ubližujúce srdcia

Martin - Dve ubližujúce srdcia

... pretože nie je dostatok pokánia.
Čítaj viac
Martin - Fetters of Slavery

Martin - Fetters of Slavery

Utečte na moju ochranu s ešte väčšou dôverou.
Čítaj viac
Martin - Duch Svätý zatieni rodiny

Martin - Duch Svätý zatieni rodiny

Utekajte pred moju mocnú ochranu.
Čítaj viac
Publikované v Prečo ten vidiaci?.