značka mikročipu šelmy

Prečo si nemôžeme vziať „čip“.

Nebo dalo Luz de Maria de Bonilla niekoľko správ týkajúcich sa skrytého diabolského zámeru a použitia mikročipu pre ľudstvo. Ďalej uvádzame iba niekoľko správ, ktoré dostala. Všetky z nich, vrátane popisu niektorých súčasných technológií, ktoré sa už používajú, možno nájsť tu.

 

POŽEHNANÁ PANNA MÁRIA

07.07.2017

Ľudia môjho Syna zostávajú inertní, odmietajú rozpoznávať časy, v ktorých žijú, a nepriateľ duše svojou podvodnosťou každú chvíľu preberá ľudstvo. Drvivá väčšina ľudstva bez náležitých znalostí chváli technologické vynálezy. Týmto sa človek priblíži k podriadeniu bez ohľadu na to, čo je technologická novinka. Ľudstvo teda s dôverou privíta použitie mikročipu, pričom toto dômyselné a miniatúrne zariadenie je najväčším kontrolórom, aký kedy existoval.

Prostredníctvom mikročipu sa zrušia vlastné myšlienky človeka a definitívne sa využije sloboda, ktorú môj Syn dal človeku. Mikročip je významným znakom pred verejným vystúpením antikrista.

Rodičia: Vládne nad vami technológia démona. Každá novinka, ktorú zveríte do rúk svojim deťom, je naplánovanou taktikou, aby vaše deti implementovali mikročip a stali sa súčasťou ctiteľov antikrista. Vaše deti sa stanú prázdnymi stvoreniami, produktmi technológie stvorenými na ovládnutie človeka.

 

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS

14.12.2016

Nedovoľte im, aby vás zalepili. V žiadnom prípade im nedovoľte, aby vás zapečatili mikročipom. Budem sa starať o svojich ľudí, budem sa starať o svojich verných. Tak ako kŕmim poľné vtáky, tak sa budem starať aj o svojich verných.

 

POŽEHNANÁ PANNA MÁRIA

13.05.2016

Nemali by ste umožniť implementáciu mikročipu do ľudského tela. Majte vieru v to, že ani Môj Syn, ani ja nedovolíme verným ľuďom pochodovať pod bludmi stúpencov antikrista, ktorí voľne kráčajú po Európe a odvážia sa vstúpiť dokonca do Domu môjho syna.

 

POŽEHNANÁ PANNA MÁRIA

02.05.2016

Neskrývam pred nimi, že hlad bude cítiť na celom svete: bohatí i chudobní budú trpieť hladom, peniaze nebudú prostriedkom na nákup potravín, odevov alebo liekov. Zoči-voči padlej ekonomike nebude nič platné pre obživu ľudí, kým sa nepripravia vložiť na vaše telo pečať šelmy, mikročip, ktorú budú vládcovia národov požadovať od svojich obyvateľov, aby ich vydali do rúk antikrist.

 

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS

02.04.2016

Univerzálna mena dorazí rýchlo, súčasne s vládami, ktoré zavedú mikročip do svojich obyvateľov. Moje deti kvôli tomu budú trpieť. Nesmiete zabudnúť, že jedlo vtákov, ktoré poskytujem, rovnako ako jedlo pre Môj ľud bude pochádzať z Mojej ruky.

 

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS

21.01.2016

V tejto technologickej dobe, v ktorej žije ľudstvo, viedli človeka k tomu, aby sa pozrel na čip implantovaný ako normálny, ale Moje deti to nesmú akceptovať. Je to znamenie šelmy, cez ktorú sa stanete ich otrokmi.

 

POŽEHNANÁ PANNA MÁRIA

08.10.2015

Milovaní, veľmi skoro začnú s povinnosťou a implementáciou mikročipu, aby ho každý z vás prijal. Dobre vedia, že toto je pečať satana, prostredníctvom ktorej nebudú kráčať iba v jeho šľapajach a ovládnu váš spoločenský život, ale aj váš ekonomický aspekt, ba dokonca ovládnu aj vašu myseľ, takže aj keby ste chceli vnútorne, nebudete byť schopný vyslať jediné slovo modlitby, nebudete môcť ani požiadať o pomoc môjho Syna. (Zjav. 13: 16–17) 

 

POŽEHNANÁ PANNA MÁRIA

09.09.2015

"Vydali ste sa zlu." . . dáte sa do rúk zla. Ako často som vás upozorňoval na toho, ktorý by prevzal ľudstvo a ovládol vás! ... Čakali ste muža ... Ale máte ho celý deň pri sebe. Odhalíte svoje intímne údaje, odhalíte svoju rodinu. Dali ste kontrolu nad svojimi skutkami a činmi tým, ktorí manipulujú s mocou v mene zla. Dopriali ste si zneužitú technológiu. Na sociálnych sieťach odhaľujete svoje vlastné údaje a všetky udalosti v živote. Nie je potrebné čakať na kontrolu mikročipu; už ťa ovládajú a prostredníctvom týchto prostriedkov ťa podmieňujú tým, aby si súhlasil s uzavretím pomocou mikročipu. “ 

 

POŽEHNANÁ PANNA MÁRIA

05.10.2015

Ľudia môjho Syna čelia veľkým hrozbám ... Mikročip je požiadavkou démona na človeka a na dušu tvorov. Niektorí sa na to pozerali tak vzdialene alebo ako na fantáziu, ale zavedenie mikročipu je realita, ktorá sa čoskoro potvrdí.

Politika je fasádou, za ktorou sa skrýva, a mikročip sa prekvapením objaví okolo mesta môjho syna. Svetová ekonomika padne a prostredníctvom nej sa objaví vláda zla, aby ovládla ľudstvo.

 

SAN MIGUEL ARCANGEL

02.05.2015

Satan zaútočí na človeka tam, kde človek stratí kontrolu: ekonomika bude destabilizovaná a všeobecný krach sa začne v celosvetovom meradle a tí, ktorí nie sú duchovne silní, odovzdajú svoje životy zlu výmenou za falošnú ekonomickú bezpečnosť poskytnutú mikročip; a ďalšie ukončia svoj život kvôli peniazom.  

 

POŽEHNANÁ PANNA MÁRIA

31.01.2014

Tma na Zemi nemilosrdne napreduje a táto temnota bude naďalej rušiť mysle ľudí takým spôsobom, že človek prestane myslieť. Velí mu jednoducho mikročip, ktorý ho premení na neživú bytosť a ako bábku ho budú využívať veľkí a mocní. 

 

NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS

23.11.2012

Takže s vierou v Moje Slovo sa nedovoľte, moji verní, predstaviť sa mikročipu, ktorý sa bude urgentne šíriť po rôznych krajinách. Pamätaj, že moja manna zostúpi z môjho domu, pretože som verný svojmu ľudu, ak je môj ľud verný mne.

Publikované v Luz de Maria de Bonilla, správy, Obdobie antikrista, Čas útočiska.