Svedkovia v noci našej viery

Sotva sme začali skúšky tejto Búry, ktorá skutočne „otrasie vierou mnohých“. Potrebujeme prosiť Ducha Svätého, aby nám pomohol byť „zapredaní“ pre Ježiša, aby sme pozdvihli naše oči nad túto časnú a prechodnú rovinu do Kráľovstva nebeského. Musíme sa rýchlo otriasť z apatie a zbabelosti a prebudiť sa zo spánku pohodlia a materializmu. Musíme sa vrátiť k spovedi, prijať pôst a každodennú modlitbu. Musíme brať naše duchovné životy vážne... pretože vlažní budú vypľutí.

čítať Svedkovia v noci našej viery Mark Mallett na Slovo Teraz.

 

Tlač priateľské, PDF a e-mail
Publikované v Od našich prispievateľov, správy, Slovo Teraz.