Valeria – Pros za príchod môjho syna

„Nepoškvrnená Panna z modrých ruží [1]Titul Panny Márie, ktorý sa nachádza v spisoch vizionárky Anny Márie Ossi, ktorá v roku 1994 založila apoštolát Corona del Cuore Immacolato di Maria SS. spolu s kňazom donom Gianfrancom Verrim. Poznámka prekladateľa. https://operacuoreimmacolato.com/it/ “Až Valeria Copponi 27. apríla 2022:

Som s tebou každý deň tvojho života. Chránim ťa a chránim pred pokušeniami – inak by bez mojej obrany bolo pre teba otvorené peklo. Tieto časy vám nedovoľujú žiť život v nádeji; všetko, čo sa pred tebou objaví, spôsobí, že stratíš všetku nádej. Modlite sa, deti moje: bez modlitby si nikdy nezachránite život. Satan je pánom väčšiny vašich duší, deti moje. Prosím vás, aby ste sa viac modlili a prosili o príchod môjho Syna, inak vás vyčerpá Zlý, ktorý vám svojimi pokušeniami dáva za krásne a dobré to, čo je v pravde hriech proti Bohu a proti blížnemu.
 
Koľko pokušení máte na svojej zemi, milé deti! Kamkoľvek idete, ste prenasledovaní zlomyseľným a hriešnym spôsobom. Kde budete môcť mať úžitok z dobrého príkladu, ak televízia, noviny atď. sú teraz pod satanským pokušením?
Už nebudete mať úžitok z dobrých príkladov, ale každým dňom sa budete musieť brániť proti zlým príkladom, ktoré napĺňajú celý svet.
 
Modlite sa, postite sa, stiahnite sa do samoty, aby ste nám dovolili navštíviť vás a pomohli vám prekonať pokušenia, ktoré zvierajú vaše srdce a myseľ. Modlite sa, aby sa skrátil čas, ktorý vás delí od príchodu Ježiša, a aby ste boli oslobodení od všetkých foriem otroctva, ktoré vás utláčajú od rána do večera.
žehnám ťa; často sa uchyľujte k mojim útechám.

poznámky pod čiarou

poznámky pod čiarou

1 Titul Panny Márie, ktorý sa nachádza v spisoch vizionárky Anny Márie Ossi, ktorá v roku 1994 založila apoštolát Corona del Cuore Immacolato di Maria SS. spolu s kňazom donom Gianfrancom Verrim. Poznámka prekladateľa. https://operacuoreimmacolato.com/it/ 
Publikované v správy, Valeria Copponi.