Rugwaro - Bvunza, Tsvaka, uye Gogo

Nguva pfupi yadarika, zvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta zvakakandwa mukusahadzika, kana zvisina kunyombwa, nevamwe vane tsika dzechinyakare. Paivewo nenhaurwa yakadeuka yakadeuka pakati peDicastery for the Doctrine of the Faith nabhishopi anoita seakamisa Basa rake ukuwo mabhishopu eKorea akapa mutongo usina kunaka asi usinganzwisisike. Zvisinei, the pamutemo chinzvimbo cheChechi pane zvakanyorwa neMuranda waMwari uyu chinoramba chiri chimwe che“tendero” sezvinyorwa zvake takura zvisimbiso zvakakodzera zvechechi, iyo isina kubviswa naPope.

verenga Bvunza, Tsvaka, uye Gogodzai naMark Mallett kuThe Zvino Izwi.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Luisa Piccarreta, Messages, Iro Zvino iShoko.