Nei Eduardo Ferreira?

Akazvarwa muna 1972 muItajai mudunhu reSanta Catarina kuBrazil, Eduardo Ferreira akawana mufananidzo waMukadzi wedu weAparecida muchivanze chemba yemhuri muna Ndira 6, 1983. Musi waGumiguru 12, 1987, mazuva mana mushure mekudya kwake kwekutanga, Eduardo nehanzvadzi yake Eliete vanga vachinamata pamberi peichi chifananidzo Eduardo paakaona mwenje webhuruu uchibuda mairi uye uchivhenekera mukamuri. Musi waFebruary 12, 1988 aive nechiratidzo chake chekutanga cheMhandara, achimuona kunge ari mugirosi rakazara-rosi, akabata nyoka netsoka yake. Zviratidzo zvakazoitika kanenge zuva nezuva kusvika Ndira 1, 1996, mwedzi miviri mushure mekutanga meseji kubva kuna Jesu muchipatara uko Eduardo aishanda semukoti.

Kubva munaFebruary 1997 kusvika nhasi, mafungidziro kuna Eduardo Ferreira anga achiitika musi wegumi nemaviri wemwedzi wega wega uye neapo neapo pane imwe nguva. Akashurikidzwa munaFebruary 12, 2, Eduardo akasangana nemhuri yekwaMartins, ine mwanakomana Alceu Martins Paz Junior (akaberekwa muna 1996) aivewo nezvakaitika zvisinganzwisisike, achiona Mhandara muna Chikunguru 1977, 9. Mushure mekunge vakomana vaviri vatanga kuparidza pamwe, Eduardo akagamuchira kutyisidzirwa nerufu, kusanganisira kubva kunhengo dzemhuri yake, uye ndokushaya pekugara, pakupedzisira achigara muSão José dos Pinhais mudunhu reParaná muna 1996, uko kwakavakwa nzvimbo tsvene.

Mary anoonekwa mune aya mashura se "Rosa Mystica", zita raakazviratidza kunamukoti Pierina Gilli muMontichiari-Fontanelle (1947), chiitiko icho maratidziro eBrazil kuna Eduardo naJunior vachidzokorora kakawanda. Mashura aya akaratidzirwa nenhamba huru yezvinhu zvisina kutsanangurwa izvo zvakafanana nezvinowanikwa mune mamwe masayiti akafanana: maronda eropa kubva kuchifananidzo cheMhandara (seCivitavecchia kana Trevignano Romano), "kutamba kwezuva" (sekuFatima kana Medjugorje), mufananidzo waMaria "usingatsanangurike" mumakomba (senge muLipa muPhilippines muna 1948) ... Mune meseji, isu tinowanawo mareferenzi kune akawanda maMarian zvimiro zvekare. Vamwe veava vakadzingwa neChechi (Montichiari, Ghiaie di Bonate, Biding, Kerizinen ...), asi zvakadaro vakakwezva kufarira kuri kukura kune vevaongorori vakadzama vane chekuita nekusimbisa chokwadi chenhoroondo uye kugadzirisa zvinyengeri avo vangangodaro vakatongerwa zvisina kukodzera. .

Misoro mikuru yemeseji kuna Eduardo Ferreira (vanopfuura zviuru zvisere kusvika pari zvino) inoshanduka pamwe neruzhinji rwezvimwe zvakakomba zvemazuva ano zvechiporofita. Ivo vakawana kutarisisa kwakanyanya mumwedzi ichangopfuura nekuda kweshoko refu rakagamuchirwa nemuoni muHeede, Germany mu8000, saiti yezviono kuvana vana nguva pfupi yapfuura Hondo Yenyika II. Iyi meseji, inoonekwa kanopfuura mamirioni matatu nguva paYouTube, inoita kunge yakafanotaura dambudziko riripo repasi rose rehutano.

Mamessage kubva kuna Eduardo Ferreira

Eduardo - "Tanga kunamatira Pontiff mutsva izvozvi."

Eduardo - "Tanga kunamatira Pontiff mutsva izvozvi."

Namata. Namata. Namata.
Read More
Eduardo – Vabereki, Dzidzisai Vana Venyu Kunamata.

Eduardo – Vabereki, Dzidzisai Vana Venyu Kunamata.

Taura navo nezvaMwari, uverenge navo chikamu cheEvhangeri.
Read More
Eduardo - Unofanira kunamata, Unofanira Kuita Kutendeuka

Eduardo - Unofanira kunamata, Unofanira Kuita Kutendeuka

uye ubayire vanakomana vangu vapristi zvibayiro zviduku.
Read More
Eduardo – Namatira Vafundisi

Eduardo – Namatira Vafundisi

Mazuva akaoma ari kuuya
Read More
Eduardo - Ndini Amai Vako, The Mystical Rose

Eduardo - Ndini Amai Vako, The Mystical Rose

Nangana nematambudziko emazuva ese nemunamato.
Read More
Eduardo - Usatambise Nguva Ino Yenyasha

Eduardo - Usatambise Nguva Ino Yenyasha

Rugare runofanira kusvika pamwoyo wose, kunyanya vaya vanotonga.
Read More
Eduardo - Namata, Pisa, uye Ita Kupfidza

Eduardo - Namata, Pisa, uye Ita Kupfidza

Kana muchida kuva navaprista vatsvene, vanyengetererei zvikuru.
Read More
Eduardo – Tsungirira Mumunamato Wezuva Nezuva

Eduardo – Tsungirira Mumunamato Wezuva Nezuva

Usabvumira muvengi kuti ave nesimba pamusoro pemhuri yako.
Read More
Eduardo - Zuva Rakanaka Rava Pedyo Kupfuura Zvaungafungidzira

Eduardo - Zuva Rakanaka Rava Pedyo Kupfuura Zvaungafungidzira

Zvigadzirirei pachenyu.
Read More
Eduardo - Rudo rwangu rwakakura

Eduardo - Rudo rwangu rwakakura

Huwandu hwevana huri kukura vanoshungurudza Mwoyo Wangu zvakanyanya.
Read More
Eduardo - Ndiri Pano Kukubatsira

Eduardo - Ndiri Pano Kukubatsira

...kugovera nyasha dzinonyanya kudikanwa kumweya.
Read More
Eduardo – Kangamwira Nguva Dzose

Eduardo – Kangamwira Nguva Dzose

Ndinokukoka iwe kuti uregerere uye ude.
Read More
Eduardo - Namatira Vafundisi veNyika Ino

Eduardo - Namatira Vafundisi veNyika Ino

Muviri unorwara muviri usina simba uye usina simba rekuita sarudzo.
Read More
Eduardo - Ipa Vapirisita VepaParishi kuMwoyo Wangu

Eduardo - Ipa Vapirisita VepaParishi kuMwoyo Wangu

Ino inguva yenyasha.
Read More
Eduardo - Usaora Mwoyo

Eduardo - Usaora Mwoyo

Handikwanise kukuvimbisa rufaro panyika asi kuDenga.
Read More
Eduardo - Iva akatendeka kuNovena…

Eduardo - Iva akatendeka kuNovena…

... yeBlessed Maternity yangu.
Read More
Eduardo - Namata Rosary

Eduardo - Namata Rosary

Ipa uchapupu hwakanaka.
Read More
Eduardo – Namata Uregerere

Eduardo – Namata Uregerere

Muvengi wedu ari kuedza kupesanisa vanhu.
Read More
Eduardo – Tsungirira Nemunamato

Eduardo – Tsungirira Nemunamato

Handidi kukukanganwai...
Read More
Eduardo – Nyaradza Mwoyo Yako

Eduardo – Nyaradza Mwoyo Yako

Pakutendeuka kwechokwadi ndipo panoonekwa Mwari.
Read More
Eduardo - Namatira Hurumende yeBrazil

Eduardo - Namatira Hurumende yeBrazil

Kuti mitemo yavachataura yaisazotenderwa
Read More
Eduardo - Teerera kune Zviratidzo

Eduardo - Teerera kune Zviratidzo

Panofanira kuva nenguva dzemunamato mukati memhuri.
Read More
Eudardo - Gutsikana Nezvauinazvo

Eudardo - Gutsikana Nezvauinazvo

Siyana... Zvitsvakirei pfuma Kudenga.
Read More
Eduardo - Hunhu ibofu

Eduardo - Hunhu ibofu

Ino inguva yakapiwa Satani... namata uine chivimbo chikuru!
Read More
Eduardo - Nguva Yasvika

Eduardo - Nguva Yasvika

Ini ndinokukoka iwe kuti upinde muImmaculate Mwoyo wangu, utiziro hwakachengeteka.
Read More
Eduardo - Hunhu huri kuchemera rubatsiro…

Eduardo - Hunhu huri kuchemera rubatsiro…

...asi kukanganwa kunamata. Namatai semhuri.
Read More
Eduardo - Pasina Munamato, Handikwanise Kukubatsira

Eduardo - Pasina Munamato, Handikwanise Kukubatsira

Nyasha dzaamai dzinoramba dzichidururwa...
Read More
Eduardo - Usatya

Eduardo - Usatya

Tsvaka kunyaradzwa Mumoyo waJesu.
Read More
Eduardo - Tendeuka kuna Mwari

Eduardo - Tendeuka kuna Mwari

Tsvaka rugare uye udyare rugare.
Read More
Eduardo - Russian Roulette

Eduardo - Russian Roulette

Nyengeterera avo vasati vaziva rudo rwaMwari.
Read More
Eduardo - Nguva Dzakaoma dzatove Pano

Eduardo - Nguva Dzakaoma dzatove Pano

Usarega kuda pfuma kukubata.
Read More
Eduardo - Usanetswa neWorld News

Eduardo - Usanetswa neWorld News

...asi mushure meChiratidzo Chikuru, hapazovi nenguva yekutendeuka.
Read More
Eduardo - Kupfuura Miganho yekusagadzikana

Eduardo - Kupfuura Miganho yekusagadzikana

Shandura maitiro nehupenyu hwako.
Read More
Eduardo - Inguva yaFrancis Inopera?

Eduardo - Inguva yaFrancis Inopera?

Tsitsi dziri pasuo rako.
Read More
Eduardo - Pane Ongororo pavanhu

Eduardo - Pane Ongororo pavanhu

Chiratidzo cheiyi mhedzisiro inosuruvarisa chave kutoonekwa.
Read More
Eduardo - Mwari Haasi Kure

Eduardo - Mwari Haasi Kure

Ndiwe unogara wakaparadzaniswa naye.
Read More
Eduardo - Pakuseka Maitiro

Eduardo - Pakuseka Maitiro

Vazhinji vachiri kupanduka uye kumhura zvitarisiko zvake!
Read More
Eduardo - Zvangu Zviporofita Zviri Kuzadzikiswa

Eduardo - Zvangu Zviporofita Zviri Kuzadzikiswa

Chiratidzo Chikuru muMedjugorje chinosvika ...
Read More
Eduardo - Namata, Vapristi vako vari Mungozi

Eduardo - Namata, Vapristi vako vari Mungozi

Nguva iri kupera.
Read More
Eduardo - Wirirana Nemuvakidzani Wako

Eduardo - Wirirana Nemuvakidzani Wako

Kusakanganwira kunopa dhiabhori mukana.
Read More
Posted in Nei muoni iyeye?.