Vabatsiri vedu

Christine Watkins

Christine Watkins, MTS, LCSW, anove mutauri akakurumbira wechiKatorike uye munyori, anogara muCalifornia nemurume wake nevanakomana vatatu. Aimbove anopesana neuMwari kubva kuna Mwari achirarama hupenyu hwezvivi, akatanga hupenyu hwekushandira kuChechi yeKatorike mushure mekurapa zvinoshamisa kubva kuna Jesu kubudikidza naMariya, izvo zvakamuponesa kubva kurufu. Asati atendeuka, akatamba nehunyanzvi neSan Francisco Ballet Company. Nhasi, ane makore makumi maviri echiitiko semukurukuri weKatorike, mutungamiriri wekudzokera uye weparamende, director wezveMweya, uye chipangamazano, aine makore gumi semupangamazano wekusuwa wevarwere uye gumi seanotevera maneja wekuporesa kubvisa nhumbu. Watkins akawana degree rake reMasters muSocial Welfare kubva kuYunivhesiti yeCalifornia kuBerkeley, uye Masters ake muTheological Studies kubva kuJesuit Chikoro cheTheology paBerkeley. Watkins anokwikwidza mutambo wekuti "Tsvaga Chimwe Chinhu Zvakawanda, Tsvaga Nzira Yako Kumba," paRadio Maria, uye ndokugadzira uye ndokutora yeye showo paShalalom World Television. Iye ndiye CEO uye muvambi we www.neworleansdigital.com uye munyori weAmazon # 1 vatengesi vakanyanya: VEVANHU neMARI; Sei Varume Vatanhatu Vakakunda Hondo Huru Kwazvo Hwehupenyu Hwako, YAKASHANDURWA: Kutiza kwaPatricia Sandoval Kubva Mukushatiswa, Kushaiwa Imba, uye Iyo Mashure Emashure eUhurongwa Hwakarongwa, zvakare muchiSpanish pasi pemusoro, TRANSFIGURADA, Yakazara YEMAHARA: Zvishamiso Nhau dzeKuporesa uye Shanduko kuburikidza nekureverera kwaMariya, KUNYANYA KWAJESU MARIYA: Kudzokorora kweMweya Kubatsira Kwekudenga nechirimo MARIYA DZEMWANA DZINOGONESA Minyengetero Yekudhira, uye Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana. Maona www.ChristineWatkins.com, uye neruzivo rwakawanda pamabhuku aChristine pazasi, tinya pano.

Maka Mallett

Mark Mallett mutambi wechechi-Katurike uye aimbove mupi wetsiva weTerevhizheni. Muna1993, akakokwa kubasa reBaptist neshamwari yavo yepedyo, muKatorike wekunamata. Pakasvika Mako nemukadzi wake Lea, vakakurumidza kubatwa nevamwe vese diki vakaroora uye mutsa wavo. Mumasevhisi, mimhanzi iyi yaive yakanaka uye yakapendwa; iyo mharidzo, yakazodzwa, yakakodzera, uye yakadzika midzi muShoko raMwari. Mushure mehurongwa, vakasvikwa zvakare nevaroorani vakati wandei. "Tinoda kukukokai kuti mudzidze Bhaibheri mangwana manheru ... neChipiri, tine vakaroorana husiku ... neChitatu, tiri nemutambo webhasikiti wemhuri munzvimbo yekutandarira ... PaChishanu ndiko kurumbidza kwedu uye nekunamata manheru ... PaChishanu ndeedu ... . ” Sezvo aiteerera, Mako akaziva kuti izvi zvechokwadi aiva nharaunda yechiKristu, kwete muzita chete - kwete chete kweawa imwe neSvondo.

Vadzokera kumota yavo, Maka akagara ipapo akanyarara achishamisika. "Tinoda izvi," akadaro kumukadzi wake. "Chinhu chekutanga zvakaitwa Chechi yekutanga yaive munharaunda asi paramende yedu ndeye chero chinhu. Uye hongu, isu tine Eucharist ... asi isu hatisi vemweya chete asiwo mumagariro zvisikwa. Tinoda Muviri waKristu munharaunda zvakare! Kupfuura zvese, Jesu haana here kuti, 'Pane vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu, ipapo ini ndiri pakati pavo? ' Uye 'Izvi ndizvo zvichaita kuti vese vazive kuti imi muri vadzidzi vangu, kana muchidanana? ' Akasungwa nemarwadzo akadzika uye kuvhiringidzika, Mako akawedzera kuti: "Zvimwe isu tinofanira kutanga kuuya pano ... uye toenda kuMass pane rimwe zuva."

Husiku ihwohwo paakanga achigeda-geda mazino ake, achifufutisisa mupfungwa dzake zviitiko zvekare, Mako akangoerekana anzwa inzwi rakasiyana mukati memoyo wake.

Gara, uve nechiedza kuhama dzako…

Akamira, akatarisa, uye akateerera. Izwi rakadzokorora:

Gara, uve nechiedza kuhama dzako…

Mushure memavhiki maviri, Maka aive akagara pachigaro achitarisa Roma Inotapira Imba—Dr. Scott Hahn chiratidzo chemaitiro aakaita kuti aparadze dzidziso yeKaturike ... asi akazopedzisira ava muKatorike. Pakupera kwevhidhiyo, misodzi yakaerera pasi pechiso chaMark uye aiziva kuti, naiyewo, aive kumba. Mukufamba kwamakore akati wandei anotevera, Mako akanyudzwa mune apologetics yeKaturike, achiwira murudo zvakare neMwenga waKristu, achiteerera rimwe izwi rakazouya gore rakatevera: "Mumhanzi gonhi repamusuwo rekuparidzira." Izvozvi zvakatanga hushe hweMark service.

Ndichiri paWorld World Day muToronto, Canada muna 2002, pakanga pakaimba Mako, Pope St. John Paul II vakadaidzira wechidiki uyu kuhushumiro yechiporofita.

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Anenge makore mana gare gare, Mako akange aine shungu yekunamata pamberi peiyo Yakaropafadzwa Sacrament. Ikoko, akange ane ruzivo rwakakura apo Ishe pachavo vakamukoka kuti vatore kudana uku kuve "nharirire" (ona Yakadanwa kuDanga). Achitarisirwa nemukuru wezvemweya, Mako akanyora KUPEDZISIRA KWOKUPEDZISIRA uye akatanga blog yake, Iro Zvino iShoko, inoenderera mberi nanhasi kuti "ive" mwenje kumarudzi munguva dzino dzakasviba. Mako zvakare a munyori wenziyo ne albhamu manomwe kuzita rake, uye muterowo kuSt. John Paul II,Rwiyo rweKarol. ” Mark nemudzimai wake vane vana vasere uye vanogara muCanada. Munoona mamaki.com.

Vechidiki vakazviratidza kuti ndeveku Roma uye kuChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari ... Handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze mukutenda uye nehupenyu uye nekuvapa nebasa rinoshamisa: kuve "mangwanani vatariri ”pakutanga kwemireniyumu itsva. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Novo Millenio Inuente, n. 9


(with Nihil Obstat)

Peter Bannister

Akazvarwa muLondon asi achigara muFrance kubvira 1994, Peter Bannister muongorori munzvimbo yesainzi nechitendero, muimbi ane hunyanzvi, izvo zvinosanganisira chinzvimbo chake semurongi weTaizé, uye murume nababa. Anobata madhigirii emasters kubva kuYunivhesiti yeCambridge (mimhanzi) uye University yeWales (Systematic uye Philosophical Theology) uye ave achigamuchira mibairo yakati wandei yenyika neepasi rese yekuimba kwemimhanzi uye kurongeka. Kwemakore akati wandei, aive nhengo yechikwata chekutsvaga cheSainzi & Chitendero Dhipatimendi reLyon Catholic University uye mupepeti wenzvimbo yekudzidzisa mutauro wechiFrench, www.sciencesetreligions.com, yakapihwa mari neTempleton World Charity Foundation. Basa rake rehunyanzvi parudzidziso, huzivi, uye mimhanzi rakaburitswa neCambridge University Press, Ashgate naRoutledge; ndiye munyori we HAPANA MUFANANIDZO WEMABHARA: Papa Francis uye Vake Vasati-Chero Vakatenda.

Daniel O'Connor

Daniel O'Connor purofesa weuzivi uye zvechitendero kune State University of New York (SUNY) Community College. Pakutanga mainjiniya, Danieri akachinja mabasa ndokuenderera mberi nekugamuchira dhigirii raMaster muTheology kubva kuCaptain Apostles College uye Seminary muCromwell, CT, uye parizvino mudzidzi wechiremba, achishanda paPhD yake muPhilosophy. Kunyange Danieri achive wekutanga uye wechikatorike, anonzwa basa rake rehupenyu kukurudzira zvimwe zvakazarurirwa: kunyanya Tsitsi dzaMwari dzakaratidzwa naJesus kuna St. Faustina Kowalska, uye Kuda kwaMwari sezvakaratidzwa naJesu kuMuranda waMwari, Luisa Piccarreta. Daniel anogara muNew York nemudzimai wake nevana vana. Yake webhusaiti webhusaiti inogona kuwanikwa kune www.DSDOConor.com. Iye ndiye munyori we CHIKORO CHEMAOKO: PaZvakazarurwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta uye KUKUNDA KWAZVO HURE: Imminent Inokudzwa Era YeRunyararo Rwevanhu.