Vabatsiri vedu

Christine Watkins

Christine Watkins, MTS, LCSW, anove mutauri akakurumbira wechiKatorike uye munyori, anogara muCalifornia nemurume wake nevanakomana vatatu. Aimbove anopesana neuMwari kubva kuna Mwari achirarama hupenyu hwezvivi, akatanga hupenyu hwekushandira kuChechi yeKatorike mushure mekurapa zvinoshamisa kubva kuna Jesu kubudikidza naMariya, izvo zvakamuponesa kubva kurufu. Asati atendeuka, akatamba nehunyanzvi neSan Francisco Ballet Company. Nhasi, ane makore makumi maviri echiitiko semukurukuri weKatorike, mutungamiriri wekudzokera uye weparamende, director wezveMweya, uye chipangamazano, aine makore gumi semupangamazano wekusuwa wevarwere uye gumi seanotevera maneja wekuporesa kubvisa nhumbu. Watkins akawana degree rake reMasters muSocial Welfare kubva kuYunivhesiti yeCalifornia kuBerkeley, uye Masters ake muTheological Studies kubva kuJesuit Chikoro cheTheology paBerkeley. Watkins anokwikwidza mutambo wekuti "Tsvaga Chimwe Chinhu Zvakawanda, Tsvaga Nzira Yako Kumba," paRadio Maria, uye ndokugadzira uye ndokutora yeye showo paShalalom World Television. Iye ndiye CEO uye muvambi we www.neworleansdigital.com uye munyori weAmazon #1 best-seller: Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana (muchiSpanish, EL AVISO), uye vanonyanya kutengesa, YEVANHU NAMARIYA; Kuti Varume Vatanhatu Vakakunda Sei Hondo Yavo Huru Lives, (muchiSpanish, HOMBRES JUNTO A MARIYA)YAKASHANDURWA: Kutiza kwaPatricia Sandoval Kubva Mukushatiswa, Kushaiwa Imba, uye Iyo Mashure Emashure eUhurongwa Hwakarongwa (muchiSpanish, TRANSFIGURADA), Yakazara YEMAHARA: Zvishamiso Nhau dzeKuporesa uye Shanduko kuburikidza nekureverera kwaMariyaKUNYANYA KWAJESU MARIYA: Kudzokorora kweMweya Kubatsira Kwekudenga nechirimo KUGADZIRWA KWAMARY'S MANTLE: Chinyorwa Chemunamatouye MURUDO NERUDO RWECHOKWADI: Nyaya Isingakanganwiki yaSista Nicolina, IYE ANORATIDZA NZIRA: Mharidzo dzeKudenga dzeNguva Dzedu Dzeduuye KUKUNDA HONDO YEMWEYA WAKO: Dzidziso dzaJesu kuburikidza naMarino Restrepo. ona www.ChristineWatkins.com, uye neruzivo rwakawanda pamabhuku aChristine pazasi, tinya pano kana kuti pabutiro rebhuku riri pasi apa.

 

.   

Maka Mallett

Mark Mallett mutambi wechechi-Katurike uye aimbove mupi wetsiva weTerevhizheni. Muna1993, akakokwa kubasa reBaptist neshamwari yavo yepedyo, muKatorike wekunamata. Pakasvika Mako nemukadzi wake Lea, vakakurumidza kubatwa nevamwe vese diki vakaroora uye mutsa wavo. Mumasevhisi, mimhanzi iyi yaive yakanaka uye yakapendwa; iyo mharidzo, yakazodzwa, yakakodzera, uye yakadzika midzi muShoko raMwari. Mushure mehurongwa, vakasvikwa zvakare nevaroorani vakati wandei. "Tinoda kukukokai kuti mudzidze Bhaibheri mangwana manheru ... neChipiri, tine vakaroorana husiku ... neChitatu, tiri nemutambo webhasikiti wemhuri munzvimbo yekutandarira ... PaChishanu ndiko kurumbidza kwedu uye nekunamata manheru ... PaChishanu ndeedu ... . ” Sezvo aiteerera, Mako akaziva kuti izvi zvechokwadi aiva nharaunda yechiKristu, kwete muzita chete - kwete chete kweawa imwe neSvondo.

Vadzokera kumota yavo, Maka akagara ipapo akanyarara achishamisika. "Tinoda izvi," akadaro kumukadzi wake. "Chinhu chekutanga zvakaitwa Chechi yekutanga yaive munharaunda asi paramende yedu ndeye chero chinhu. Uye hongu, isu tine Eucharist ... asi isu hatisi vemweya chete asiwo mumagariro zvisikwa. Tinoda Muviri waKristu munharaunda zvakare! Kupfuura zvese, Jesu haana here kuti, 'Pane vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu, ipapo ini ndiri pakati pavo? ' Uye 'Izvi ndizvo zvichaita kuti vese vazive kuti imi muri vadzidzi vangu, kana muchidanana? ' Akasungwa nemarwadzo akadzika uye kuvhiringidzika, Mako akawedzera kuti: "Zvimwe isu tinofanira kutanga kuuya pano ... uye toenda kuMass pane rimwe zuva."

Husiku ihwohwo paakanga achigeda-geda mazino ake, achifufutisisa mupfungwa dzake zviitiko zvekare, Mako akangoerekana anzwa inzwi rakasiyana mukati memoyo wake.

Gara, uve nechiedza kuhama dzako…

Akamira, akatarisa, uye akateerera. Izwi rakadzokorora:

Gara, uve nechiedza kuhama dzako…

Mushure memavhiki maviri, Maka aive akagara pachigaro achitarisa Roma Inotapira Imba—Dr. Scott Hahn chiratidzo chemaitiro aakaita kuti aparadze dzidziso yeKaturike ... asi akazopedzisira ava muKatorike. Pakupera kwevhidhiyo, misodzi yakaerera pasi pechiso chaMark uye aiziva kuti, naiyewo, aive kumba. Mukufamba kwamakore akati wandei anotevera, Mako akanyudzwa mune apologetics yeKaturike, achiwira murudo zvakare neMwenga waKristu, achiteerera rimwe izwi rakazouya gore rakatevera: "Mumhanzi gonhi repamusuwo rekuparidzira." Izvozvi zvakatanga hushe hweMark service.

Ndichiri paWorld World Day muToronto, Canada muna 2002, pakanga pakaimba Mako, Pope St. John Paul II vakadaidzira wechidiki uyu kuhushumiro yechiporofita.

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti uve nharirire wemangwanani anozivisa kuuya kwezuva anova iye Kristu Parakamuka! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Anenge makore mana gare gare, Mako akange aine shungu yekunamata pamberi peiyo Yakaropafadzwa Sacrament. Ikoko, akange ane ruzivo rwakakura apo Ishe pachavo vakamukoka kuti vatore kudana uku kuve "nharirire" (ona Yakadanwa kuDanga). Achitarisirwa nemukuru wezvemweya, Mako akanyora KUPEDZISIRA KWOKUPEDZISIRA uye akatanga blog yake, Iro Zvino iShoko, inoenderera mberi nanhasi kuti "ive" mwenje kumarudzi munguva dzino dzakasviba. Mako zvakare a munyori wenziyo ne albhamu manomwe kuzita rake, uye muterowo kuSt. John Paul II,Rwiyo rweKarol. ” Mark nemudzimai wake vane vana vasere uye vanogara muCanada. Munoona mamaki.com.

Vechidiki vakazviratidza kuti ndeveku Roma uye kuChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari ... Handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze mukutenda uye nehupenyu uye nekuvapa nebasa rinoshamisa: kuve "mangwanani vatariri ”pakutanga kwemireniyumu itsva. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Novo Millenio Inuente, n. 9


(with Nihil Obstat)

Daniel O'Connor

Daniel O'Connor purofesa wehuzivi uye chinamato kuState University yeNew York (SUNY) Community College. Pakutanga aiva injiniya, Danieri akachinja basa ndokuzowana dhigirii rake raTenzi muTheology kubva kuHoly Apostles College uye Seminary muCromwell, CT. Kunyange zvazvo Danieri ari wekutanga uye mukuru weKatorike, anonzwa kuti basa rake chairo muhupenyu nderekusimudzira zvimwe zvakazarurwa zvakavanzika: kunyanya Tsitsi dzaMwari sezvakaratidzwa naJesu kuna St. Faustina Kowalska, uye Kuda kwaMwari sezvakaziviswa naJesu kuMuranda waMwari, Luisa Piccarreta. Daniel anogara kuNew York nemudzimai wake nevana vana. Webhusaiti yake yega inogona kuwanikwa pa www.DSDOConor.com. Iye ndiye munyori we CHIKORO CHEMAOKO: PaZvakazarurwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta uye KUKUNDA KWAZVO HURE: Imminent Inokudzwa Era YeRunyararo Rwevanhu.

Peter Bannister

Akazvarwa muLondon asi achigara muFrance kubvira 1994, Peter Bannister muongorori munzvimbo yesainzi nechitendero, muimbi ane hunyanzvi, izvo zvinosanganisira chinzvimbo chake semurongi weTaizé, uye murume nababa. Anobata madhigirii emasters kubva kuYunivhesiti yeCambridge (mimhanzi) uye University yeWales (Systematic uye Philosophical Theology) uye ave achigamuchira mibairo yakati wandei yenyika neepasi rese yekuimba kwemimhanzi uye kurongeka. Kwemakore akati wandei, aive nhengo yechikwata chekutsvaga cheSainzi & Chitendero Dhipatimendi reLyon Catholic University uye mupepeti wenzvimbo yekudzidzisa mutauro wechiFrench, www.sciencesetreligions.com, yakapihwa mari neTempleton World Charity Foundation. Basa rake rehunyanzvi parudzidziso, huzivi, uye mimhanzi rakaburitswa neCambridge University Press, Ashgate naRoutledge; ndiye munyori we HAPANA MUFANANIDZO WEMABHARA: Papa Francis uye Vake Vasati-Chero Vakatenda.