Zuva 14: Pakati paBaba

Uku kudzokera shure, kusvikira zvino, kwave kuri mutoo wokukubatsira kuona zvokwadi pamusoro pako noMusiki wako, kuti “zvokwadi ichakusunungura.” Asi zvakakosha kuti tirarame uye tive muchokwadi chese, pakati pemoyo waBaba werudo…

verenga Pakati paBaba at Iro Zvino iShoko.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Kuporesa, Messages, Iro Zvino iShoko.