การต่ออายุครั้งที่สาม

พระเยซูทรงบอกผู้รับใช้ของพระเจ้าลุยซา พิกการ์เรตาว่ามนุษยชาติกำลังจะเข้าสู่ "การฟื้นฟูครั้งที่สาม" (ดู เส้นเวลาของอัครสาวก). แต่พระองค์หมายถึงอะไร? จุดประสงค์คืออะไร?

อ่าน การต่ออายุครั้งที่สาม โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, ตอนนี้คำ.