การลงโทษมา… ตอนที่ I

เมื่ออดีตหัวหน้าสำนักงานหลักคำสอนสูงสุดของวาติกันเริ่มเตือนถึง “การยึดครองศาสนจักรของพระเยซูคริสต์อย่างไม่เป็นมิตร” คุณก็รู้ว่าเราได้ข้ามรูบิคอนไปแล้ว 

อ่าน การลงโทษมา… ตอนที่ I โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, ตอนนี้คำ.