การเรียกอันทรงพลังสู่การกลับใจ

ดร.ราล์ฟ มาร์ติน ครูสอนศาสนาคาทอลิกที่เคารพนับถือและหลายคนถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะตามความหมายที่แท้จริงของคำ ได้ให้ถ้อยคำอันทรงพลังและคำเตือนแก่พระศาสนจักรอีกครั้งหนึ่งว่า ถือพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง. ดู “การใช้ชีวิตแบบชาวคาทอลิกในช่วงเวลาที่ท้าทาย” เริ่มรับชมเวลา 47:05 น. ในวิดีโอ:

 

 

โพสต์ใน Messages, วิญญาณอื่น ๆ, คัมภีร์.