Gisella – การทำให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็น

พระแม่ไป จิเซลลาคาร์เดีย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2021:

ลูกๆ ของข้าพเจ้า ขอบคุณที่มาสวดอ้อนวอนและตอบรับคำเรียกของข้าพเจ้าในใจท่าน ลูก ๆ ของฉันอย่ากลัวเลย: ถ้าเพียง แต่คุณจะมอบทุกสิ่งให้กับพระเยซูของฉัน! เขาเป็นหมอแห่งจิตวิญญาณ เขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น ลูก ๆ ของฉัน การทำให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตวิญญาณของคุณ คุณจะเห็นสงครามในโลก คุณจะเห็นไวรัส รวมถึงภัยร้ายแรงที่อยู่เหนือขอบเขตของวิทยาศาสตร์และการแพทย์ คุณจะเห็นพายุเฮอริเคน แผ่นดินไหว และการทำลายล้างทุกหนทุกแห่ง ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเพราะมนุษยชาติที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งด้วยมนุษยนิยม [1]ไร้พระเจ้า (โดยนัย) มากกว่ามนุษยนิยมแบบคริสเตียน จุดสุดยอดของขบวนการที่เห็นอกเห็นใจนี้คือลัทธิข้ามชาติหรือ "การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่" ที่ได้รับการส่งเสริมหากไม่ได้บังคับใช้โดยสหประชาชาติและ บริษัท ย่อยคือ World Economic Forum ดู การรีเซ็ตที่ยอดเยี่ยม. —บันทึกของผู้แปล คริสตจักรแห่งโรม: การทำให้บริสุทธิ์ของเธอจะยิ่งใหญ่ ลี้ภัยในพระหฤทัยของข้าพระองค์ ลูก ๆ ของฉัน ลูก ๆ ของฉัน ฟังคำพูดของฉันซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะขู่คุณ แต่เพื่อเตรียมคุณและเพื่อให้คุณได้รับการปลอบโยน: คุณไม่ได้อยู่คนเดียว พระเจ้าอวยพรคุณ ฉันพระมารดาผู้ทรงเมตตาอยู่กับเธอทุกวัน จับมือฉันไว้ แล้วฉันจะนำคุณไปสู่เส้นทางที่สมบูรณ์แบบซึ่งนำไปสู่ความสว่าง เราจะส่งทูตสวรรค์ของเราไปช่วยเหลือคุณ ขอให้ศรัทธาของคุณมีชีวิตอยู่และกล้าหาญ ผมรักคุณ. ตอนนี้ฉันอวยพรคุณในนามของพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 ไร้พระเจ้า (โดยนัย) มากกว่ามนุษยนิยมแบบคริสเตียน จุดสุดยอดของขบวนการที่เห็นอกเห็นใจนี้คือลัทธิข้ามชาติหรือ "การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่" ที่ได้รับการส่งเสริมหากไม่ได้บังคับใช้โดยสหประชาชาติและ บริษัท ย่อยคือ World Economic Forum ดู การรีเซ็ตที่ยอดเยี่ยม. —บันทึกของผู้แปล
โพสต์ใน จิเซลลาคาร์เดีย, Messages.