ของที่ระลึก

พระเจ้ากำลังทำสิ่งใหม่…การเกิดใหม่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากความเจ็บปวดจากการทำงานในปัจจุบันเหล่านี้ แต่ถึงตอนนี้ของขวัญก็กำลังขยายให้พวกเราที่เอาแต่ร้องขอและปรารถนา ...

อ่าน ของที่ระลึก โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน ยุคแห่งสันติภาพ, จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages.