ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้
เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสื่อสารการศึกษาแรงบันดาลใจและข้อมูล เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Countdown to the Kingdom

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาการเขียนกราฟิกภาพถ่ายและรหัสคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชั่นนั้นมีลิขสิทธิ์โดยการนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรหรือโดยบุคคลที่สาม

คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นโดยที่ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจะถูกเก็บไว้ ไม่มีเนื้อหาใดที่อาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ยกเว้นการใช้งานส่วนตัวและการค้า

คุณไม่สามารถแก้ไข, คัดลอก, ทำซ้ำ, เผยแพร่, อัปโหลด, โพสต์ใหม่, ส่ง, แจกจ่าย, ใส่เฟรมหรือนำมาใช้ซ้ำไม่ว่าในทางใด ๆ จากเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะรหัส, ซอฟต์แวร์, ข้อความ, รูปภาพ, โลโก้, วิดีโอ และ / หรือเสียงผ่านสื่อใด ๆ ที่มีอยู่หรือยังไม่ถูกประดิษฐ์

ข้อ จำกัด เฉพาะในการใช้วัสดุ
คุณต้องเคารพเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์เครื่องหมายบริการโลโก้และสิทธิบัตรในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์บริการเครื่องหมายโลโก้และสิทธิบัตรหรือเครื่องหมายที่อยู่ในอาณาจักรนับถอยหลังหรือได้รับอนุญาตจาก บุคคลที่สาม คุณไม่สามารถใช้โลโก้เครื่องหมายการค้าบริการข้อความสิทธิบัตรหรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Countdown to the Kingdom

สิทธิที่ได้รับจาก Queen of Peace Media
หากคุณโพสต์หรือป้อนข้อความความคิดเห็นข้อมูลและ / หรือข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระจากการนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรหรือหนึ่งในบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราคุณจะให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหานั้นเพื่อนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักร เนื้อหาจะถือว่าไม่เป็นความลับและการนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรอาจใช้ความคิดความคิดเห็นและทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตามที่เลือกรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการทำซ้ำการเปิดเผยและการเผยแพร่ผ่านสื่อใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือยังเป็น คิดค้น

สิทธิที่ได้รับนั้นไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตลอดไม่มีข้อ จำกัด และไม่ จำกัด และรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิทธิ์ในการอนุญาตการขายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการและสิทธิบัตรวัสดุ

นโยบายความเป็นส่วนตัวและรายการ
หากคุณให้ที่อยู่อีเมลแก่คุณในการลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรการนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรจะใช้อีเมลของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวถึงคุณเท่านั้น นโยบายการนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรไม่ได้ให้ที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
การนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือกล่าวถึงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงหรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง การนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรไม่ได้ใช้งานหรือควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ดังนั้นจึงไม่มีการรับประกันทั้งโดยนัยหรือแสดงออกถึงเนื้อหาใด ๆ ที่พบในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้

การนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ส่วนประกอบหรือฟังก์ชั่นของมันจะไม่ขาดตอนหรือปราศจากข้อผิดพลาด การนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้หรือที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

การจำกัดความรับผิด
ไม่ว่าในกรณีใด บริษัท ในเครือของการนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรหรือบุคคลที่สามใด ๆ ที่ได้ช่วยสร้างผลิตส่งมอบหรือดำเนินการเว็บไซต์นี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงทางอ้อมอุบัติเหตุพิเศษหรือผลสืบเนื่องที่เกิดจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้การนับถอยหลังสู่เว็บไซต์หรือส่วนประกอบของราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงความประมาทเลินเล่อ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณรับทราบโดยเฉพาะและตกลงว่าการนับถอยหลังสู่ราชอาณาจักรจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้ใด ๆ โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้

ความถูกต้อง
หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้องความพิการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดที่สามารถให้ผลโดยไม่มีส่วนที่ไม่ถูกต้อง

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงนี้จะได้รับการควบคุมและบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและสถานที่สำหรับการดำเนินการใด ๆ จะเป็นเขตแซคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนีย

พิมพ์ง่าย PDF & Email