โบสถ์บนหน้าผา – ตอนที่ II

ภาษาและความซับซ้อนที่คลุมเครือ… ลำดับชั้นบดบังความจริงได้อย่างไร 

อ่าน โบสถ์บนหน้าผา – ตอนที่ II โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.