การแบ่งแยกครั้งใหญ่

เรากำลังผ่านการชำระให้บริสุทธิ์ที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติตั้งแต่เกิดอุทกภัย นั่นหมายความว่า เรากำลังร่อนเร่เหมือนข้าวสาลี — ทุกคน ตั้งแต่คนยากไร้ไปจนถึงสันตะปาปา นอกจากนี้ยังหมายความว่าพระเยซูกำลังเตรียมที่จะจุดไฟให้กับโลกด้วยผู้คนที่ลุกโชนด้วยความรักอันศักดิ์สิทธิ์…

อ่าน การแบ่งแยกครั้งใหญ่ โดย Mark Mallett ที่ The Now Word

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน Messages, ตอนนี้คำ.