คืนที่มืดมิด

คุณรู้จักเธอเพราะดอกกุหลาบและความเรียบง่ายของจิตวิญญาณของเธอ แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักเธอในความมืดมิดที่สุดที่เธอเดินเข้ามาก่อนตาย…

อ่าน คืนที่มืดมิด โดย Mark Mallett ที่ The Now Word

โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, ตอนนี้คำ.