คุณเห็นเขาด้วยเหรอ?

งานศิลปะ: บุรุษแห่งความเศร้าโศก โดย Matthew Brooks

ระหว่างพิธีมิสซากลางแจ้ง ท่านมองขึ้นไปที่นักบวชในระหว่างการถวาย ด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่ง เขาไม่ได้เห็นนักบวชอีกต่อไป แต่กลับพบว่า พระเยซูยืนอยู่ในที่ของเขา! เขาสามารถได้ยินเสียงของปุโรหิต แต่ เขาเห็นคริส..

อ่านต่อไป คุณเห็นเขาด้วยเหรอ? at ตอนนี้คำ.

โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, ตอนนี้คำ.