Gisella - ปีเตอร์ไม่สามารถบังคับเรือได้

พระแม่ไป จิเซลลาคาร์เดีย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2023:

ลูก ๆ ที่รัก ขอบคุณสำหรับการตอบรับการเรียกร้องของฉันในใจของคุณ ที่รักทั้งหลาย จงอยู่ใกล้ชิดกับศีลระลึก ลูกเอ๋ย จงดำเนินตามข่าวประเสริฐและดำเนินบนทางแห่งความบริสุทธิ์ พระเยซูอยู่ใกล้คุณเมื่อคุณร้องทูลพระองค์จากใจของคุณ ลูกเอ๋ย จงขจัดความชั่วร้ายออกจากชีวิตของเจ้าพร้อมกับบาปทั้งหมดที่เจ้าทำ เพราะนี่ไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่พระเจ้า ฉันอยากจะเตือนคุณว่าการกระแทก [1]ตามตัวอักษร "ข้อศอก" ไปทางหนึ่ง จากภาษาอิตาลี sgomitare (gomiti = ข้อศอก บันทึกของผู้แปล) การที่จะเป็นที่หนึ่งหรือได้รับการชื่นชมไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้า จงถ่อมตัวและเป็นผู้เล็กน้อยเท่านั้น เมื่อนั้นคุณจึงจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ ลูก ๆ ของฉัน ฉันขอให้คุณอธิษฐานเพื่อตะวันออกกลาง เพื่ออิตาลีและฝรั่งเศส อธิษฐานเผื่อพี่น้องของคุณ เพราะมนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าสู่เหวลึก เปิดใจรับการกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ลูกเอ๋ย การประหัตประหารได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับเจ้า เจ้าจะต่อสู้กันในหมู่พี่น้อง เปโตรไม่สามารถบังคับเรือได้เพราะความบาปห้อมล้อมเขาทุกหนแห่งพร้อมกับความชั่วช้า ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงร้องไห้ต่อไป บัดนี้ ข้าพเจ้าอวยพรท่านในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน มากมายจะเป็นพระคุณที่จะลงมาในวันนี้ เป็นพยาน ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับวัตถุมงคลของท่านทุกองค์ที่สวมใส่
พิมพ์ง่าย PDF & Email

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 ตามตัวอักษร "ข้อศอก" ไปทางหนึ่ง จากภาษาอิตาลี sgomitare (gomiti = ข้อศอก บันทึกของผู้แปล)
โพสต์ใน จิเซลลาคาร์เดีย, Messages.