ซ่อนเร้นในสายตา

สิ่งที่คุณและฉันได้ดำเนินชีวิตตลอดสามปีที่ผ่านมาคือจุดเริ่มต้นของการทำลายล้างระเบียบปัจจุบันโดยเจตนาและวางแผนอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นแผนที่ซ่อนเร้นอยู่ 

อ่าน ซ่อนเร้นในสายตา โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

 

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.