ทรูโด ผิด ผิด ผิด

เหตุใดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาและผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆ ทั่วโลกจึงเห็นได้ชัดว่าอยู่ผิดด้านของประวัติศาสตร์ เนื่องจากการประท้วงเรื่องเสรีภาพจึงปะทุขึ้นทั่วโลก 

อ่าน ทรูโด ผิด ผิด ผิด โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.