ทำทางหลวงให้ตรง

ถึงเวลาแล้วที่จะเตรียมทางของพระเจ้าเพื่อ นำแนวทางการรักษาของเราไปสู่บริบทที่กว้างขึ้น... 

อ่าน ทำทางหลวงให้ตรง โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน ยุคแห่งสันติภาพ, จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.