ที่หลบภัยสำหรับเวลาของเรา

ในช่วงเวลาเหล่านี้จะมีผู้ลี้ภัยหรือไม่? พวกเขาเป็นเพียงจิตวิญญาณหรือที่เกิดขึ้นจริง กายภาพ ผู้ลี้ภัย? สิ่งนี้อยู่ในคัมภีร์หรือประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่?

Mark Mallett ให้คำแนะนำแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ลี้ภัยในยุคสมัยของเราทำอย่างไรจึงจะเข้ามาได้และมุมมองที่ดีต่อสุขภาพที่เราต้องรักษาไว้ในวันพิเศษ อ่าน ความลี้ภัยแห่งยุคสมัยของเรา at ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, การคุ้มครองทางวิญญาณ, ตอนนี้คำ, เวลาของผู้ลี้ภัย.