การประชดที่น่าเศร้า

ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสิ้นสุดการเสด็จเยือนและขออภัยต่อชาวแคนาดาพื้นเมือง การประชดประชันที่น่าสลดใจที่สุดเรื่องหนึ่งกำลังคลี่คลาย
 
 
พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.