เปโดร – พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือพระองค์เอง

พระแม่แห่งสันติภาพ เปโดรเรจิส ในวันที่ 2 ธันวาคม 2021:

ลูกๆ ที่รัก ฉันเป็นแม่ผู้โศกเศร้าของคุณ และฉันทนทุกข์เพราะความทุกข์ของคุณ คุกเข่าลงอธิษฐาน เพราะด้วยแรงอธิษฐานเท่านั้นที่คุณจะสามารถรับน้ำหนักของการทดลองที่จะมาถึงได้ เรือใหญ่ [1]คริสตจักร. [บันทึกของผู้แปล] กำลังมุ่งหน้าไปยังเรืออับปาง [2]cf เลย ฟรานซิสกับซากเรืออับปาง คนชอบธรรมจำนวนมากจะถูกขับออกไป แต่พระเจ้าจะเสด็จมาช่วยพระองค์เอง ใช้ความกล้าหาญและเป็นพยานว่าคุณมาจากพระเจ้า อย่าพรากจากความจริง ฟังฉัน. แสวงหาความเข้มแข็งในข่าวประเสริฐและในศีลมหาสนิท เมื่อคุณรู้สึกถึงน้ำหนักของไม้กางเขน จงร้องเรียกพระเยซู เขารักคุณและจะไม่ทอดทิ้งคุณ เดินหน้าปกป้องความจริง! นี่คือข้อความที่ฉันให้คุณในวันนี้ในนามของพระตรีเอกภาพ ขอบคุณที่อนุญาตให้ฉันรวบรวมคุณที่นี่อีกครั้ง ฉันอวยพรคุณในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน อยู่ในความสงบ
 

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2021:

ลูกๆ ที่รัก จงคุกเข่าอธิษฐาน ผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์จะกระทำและจะครอบครองประเทศต่างๆ จะเกิดสงครามครั้งใหญ่และหลายคนจะยอมจำนนต่ออุดมการณ์จอมปลอม ความตายทางวิญญาณจะกระจายไปทุกที่ ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุด จงอยู่กับพระเยซู สิ่งใดเกิดขึ้นอย่าพรากจากความจริง ฉันเป็นแม่ของคุณ และฉันต้องทนทุกข์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ จงเอาใจใส่ ในมือของคุณ ลูกประคำศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ในหัวใจของคุณรักความจริง ส่งมือของคุณมา แล้วฉันจะนำคุณไปสู่เส้นทางที่ปลอดภัย ละทิ้งโลกและปรนนิบัติพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ ความกล้าหาญ! ชัยชนะของพระเจ้าจะมาเพื่อคนชอบธรรม นี่คือข้อความที่ฉันให้คุณในวันนี้ในนามของพระตรีเอกภาพ ขอบคุณที่อนุญาตให้ฉันรวบรวมคุณที่นี่อีกครั้ง ฉันอวยพรคุณในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน อยู่ในความสงบ
พิมพ์ง่าย PDF & Email

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 คริสตจักร. [บันทึกของผู้แปล]
2 cf เลย ฟรานซิสกับซากเรืออับปาง
โพสต์ใน Messages, เปโดรเรจิส.