Marija – จงปีติยินดีในพระเจ้า!

Our Lady to Marija หนึ่งใน Medjugorje ผู้มีวิสัยทัศน์ ในวันที่ 25 กันยายน 2022:

เด็ก ๆ ที่รัก! อธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนคุณว่าคุณเป็นผู้แสวงหาพระเจ้าและเป็นพยานถึงความรักอย่างไร้ขอบเขต ฉันอยู่กับคุณ เด็ก ๆ และฉันขอเรียกพวกคุณทุกคนอีกครั้ง จงกล้าหาญและเป็นพยานถึงการดีที่พระเจ้ากำลังทำในและผ่านคุณ จงปีติยินดีในพระเจ้า จงทำดีกับเพื่อนบ้านของคุณให้ดีบนโลกนี้และอธิษฐานขอสันติสุขซึ่งถูกคุกคามเพราะซาตานต้องการสงครามและความไม่สงบสุข ขอบคุณที่รับสายของฉัน

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน เมดจูกอร์เย, Messages.