มาร์ติน – สวดสายประคำอย่างแน่วแน่

พระแม่ไป มาร์ติน กาเวนด้า ตุลาคม 15, 2022

ลูกที่รักของฉัน! หมั่นสวดมนต์ทุกวันพระสายประคำ ขอให้ท่านได้รับกำลังใจในความพากเพียรอันศักดิ์สิทธิ์โดยแบบอย่างของวิสุทธิชนทุกคนที่สวดอ้อนวอนคำอธิษฐานนี้อันเป็นที่รักของข้าพเจ้าทุกวันเพราะพวกเขาให้เกียรติและรักข้าพเจ้า พวกเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงและความคารวะที่มีต่อฉันจะทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกับ Triune God อันเป็นที่รักตลอดไป อธิษฐานเผื่อดวงวิญญาณในไฟชำระที่ขอคำอธิษฐานเพื่อว่าประตูสวรรค์จะเปิดให้พวกเขาผ่านการอธิษฐาน ฉันดื่มด่ำคุณในความรักของพระหฤทัยของพระเยซูและของฉัน
พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน มาร์ติน กาเวนด้า, Messages.