รอสักครู่ – Super-Spreaders ตัวจริง

การแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติต่อ "ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน" ยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่รัฐบาลและสถาบันลงโทษผู้ที่ปฏิเสธที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางการแพทย์ บิชอปบางคนถึงกับสั่งห้ามนักบวชและห้ามผู้ศรัทธาจากพิธีศีลระลึก แต่ปรากฏว่าซุปเปอร์สเปรดเดอร์ตัวจริงไม่ใช่คนที่ไม่ได้รับวัคซีน...

นาฬิกา

โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, วัคซีนโรคระบาดและโควิด -19, วิดีโอ.