อดทนอีกสักหน่อย

เมื่อเรื่องอื้อฉาวปะทุขึ้นในคริสตจักรและการล่อลวงมากมายในโลก การทรงเรียกของพระเยซูต่อผู้ซื่อสัตย์ในปัจจุบันก็เหมือนกับที่พระองค์ประทานไว้ในหนังสือวิวรณ์: การทรงเรียกสู่ผู้ซื่อสัตย์ ความอดทน และไว้วางใจ ความเพียร.

อ่าน อดทนอีกสักหน่อยโดย Daniel O'Connor จากเขา บล็อก.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages.