รักแรกของเรา

อะไรสำคัญที่สุดในตอนนี้? การเลือกตั้งอเมริกัน? ไม่ว่ามวลละตินจะได้รับการฟื้นฟูหรือไม่? สิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพูดหรือไม่พูด ฯลฯ ? ไม่พระเยซูบอกเราว่าอะไรสำคัญที่สุดใน“ เวลาสิ้นสุด” เหล่านี้ ... 

อ่าน รักแรกของเรา โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages.