รักความสมบูรณ์แบบ

พระเยซูไม่เพียงแต่อดทนต่อการเยาะเย้ยถ่มน้ำลาย การกีดกันและการเย้ยหยัน พระองค์ไม่เพียงแค่ยอมรับการเฆี่ยนด้วยหนาม การทุบ และการปอกเท่านั้น เขาไม่ได้อยู่บนไม้กางเขนเพียงไม่กี่นาที… แต่ความรัก “หลั่งไหลออกมา” พระเยซูทรงรักเราถึง ความสมบูรณ์แบบ เราเรียกความรักแบบนี้... 

อ่าน รักความสมบูรณ์แบบ โดย Mark Mallett ที่ ตอนนี้คำ

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน จากผู้สนับสนุนของเรา, Messages, ตอนนี้คำ.