ลูซ – เจเนอเรชั่นนี้อยู่ในอันตรายร้ายแรง

นักบุญ Michael ลุซ เดอ มาเรีย เดอ โบนิลา วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2022

ลูกๆ ของกษัตริย์และองค์พระเยซูคริสต์ จงเปี่ยมล้นด้วยพระพรจากพระตรีเอกภาพ พระราชินีและพระมารดาของเรา ฉันถูกส่งมาโดยพระตรีเอกภาพสูงสุด ในตอนต้นของเทศกาลจุติ ฉันมาเพื่อเตือนคุณถึงหน้าที่ของพวกคุณแต่ละคนที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข หน้าที่ในการนำแสงแห่งสวรรค์มาไว้ในตัวคุณแต่ละคน และเป็นแสงสว่างสำหรับพี่น้องของคุณและ น้องสาว

คนของกษัตริย์ของเราและองค์พระเยซูคริสต์ ลูกของกษัตริย์ต้องเตรียมที่จะมีชีวิตจุติโดยการกลับใจจากบาปที่ได้ทำไป ในขณะที่ยังคงรักษาศรัทธา ความหวัง และการกุศล

ลูกๆ ของกษัตริย์และพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา จงจุดเทียนเล่มแรกของการจุตินี้ในทุกคริสตจักร ในทุกบ้าน ในทุกหัวใจ โดยรู้ว่ากษัตริย์และองค์พระเยซูคริสต์ของเราคือความสว่างของโลก [1]จ. 8:12และแสงสว่างนี้จะแผดเผาตลอดไปเป็นนิตย์

ลูกหลานของกษัตริย์และองค์พระเยซูคริสต์ของเรา คุณยังคงยึดติดกับสิ่งของทางวัตถุ โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นวัตถุจะเป็นเพียงความทรงจำในไม่ช้า เนื่องจากการบังคับใช้ของสิ่งที่จะเรียกว่าสกุลเงินใหม่[2]อ่านเกี่ยวกับการล่มสลายของเศรษฐกิจ ... ปฏิกิริยาของมนุษยชาติคือการร้องไห้เมื่อสูญเสียการควบคุมสิ่งของทางวัตถุ เผ่าพันธุ์มนุษย์จะถูกกดขี่

ลูกของกษัตริย์ของเราและองค์พระเยซูคริสต์ เมื่อข้าพเจ้าเห็นลัทธินอกรีตท่ามกลางมนุษยชาติ ข้าพเจ้าเห็นความเกลียดชังตนเองของมนุษยชาติที่ยอมให้ตัวเองอยู่ในเงามืดต่อไป นี่คือเวลาที่มนุษยชาติจะละทิ้งความมึนเมาและยอมรับการใกล้ชิดกับพระตรีเอกภาพสูงสุดและพระราชินีและพระมารดาแห่งยุคสุดท้าย แปลงตอนนี้! [3]เอ็มเค 1:14-15 คุณต้องไม่รอช้า เป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับบุตรธิดาของกษัตริย์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเราที่จะเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและเสริมสร้างศรัทธาของพวกเขา คนยุคนี้ถูกอำนาจทางโลกครอบงำ The Evil One ได้วางแผนที่จะทำลายครอบครัวและทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ดูหมิ่นราชินีและมารดาของเรา คนรุ่นนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงจากภูเขาไฟลูกใหญ่ทั่วโลกที่กำลังปะทุขึ้นทีละลูก

อธิษฐานเถิด ลูกของพระเจ้า อธิษฐานเผื่อประเทศญี่ปุ่น: ประเทศญี่ปุ่นจะต้องทนทุกข์เพราะธรรมชาติและเพื่อนบ้าน*

อธิษฐาน ลูกของพระเจ้า อธิษฐาน: ความทุกข์กำลังจะมาถึงบราซิล

อธิษฐาน ลูกทั้งหลายของพระเจ้า อธิษฐานเผื่อซานฟรานซิสโก เมืองนี้จะต้องทนทุกข์เพราะธรรมชาติ

อธิษฐานเถิด ลูกของพระเจ้า อธิษฐานเผื่อประเทศชิลี สุมาตรา ออสเตรเลีย พวกเขาจะถูกพลังแห่งธรรมชาติสั่นคลอน

คนของกษัตริย์และองค์พระเยซูคริสต์ของเรา จงทำไร่ไถนาฝ่ายวิญญาณต่อไป เพิ่มพูนศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล จงมีความรัก แล้วคุณจะได้รับ “สิ่งอื่นๆ ทั้งหมดเช่นกัน” [4]Mt 6: 33 มนุษยชาติกำลังได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ โดยผ่านการชำระให้บริสุทธิ์ จำเป็นที่ความรักจากเบื้องบนจะครอบครองในใจทุกคน

ฉันอวยพรคุณด้วยดาบของฉันที่ถือไว้สูง

 

Hail Mary บริสุทธิ์ที่สุดตั้งครรภ์โดยปราศจากบาป

Hail Mary บริสุทธิ์ที่สุดตั้งครรภ์โดยปราศจากบาป

Hail Mary บริสุทธิ์ที่สุดตั้งครรภ์โดยปราศจากบาป

*หมายเหตุผู้แปล: อาจแปลว่า "เพื่อนมนุษย์" ก็ได้

คำบรรยายโดย ลุซ เดอ มารีอา

อัครทูตสวรรค์มีคาเอลเรียกเราเมื่อต้นเทศกาลจุติเพื่อให้เป็นความรักต่อไปเพื่อเราจะได้แบ่งปันกับพี่น้องของเรา เราต้องการความรักเพื่อมอบผลของศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล แทนเทียนที่เราจุดเป็นสัญญาณว่าแสงจากสวรรค์จะไม่มีวันดับในโลกนี้

เราได้รับการเรียกร้องให้ละทิ้งความมึนเมาและดำเนินชีวิตด้วยการเปลี่ยนใจเลื่อมใส เพราะการอยู่ฝ่ายวิญญาณควรนำเราให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เราจะต้องประสบต่อไปจะทำให้เราเผชิญกับความยากลำบากในการอยู่ในวัตถุนิยมและจากนั้นไม่มีอะไรให้พึ่งพา มนุษย์จะทำอย่างไร? ในเวลานี้ เรากำลังเผชิญกับความเสื่อมถอยอย่างรุนแรงในด้านจิตวิญญาณ มากจนเกิดความแตกแยกเป็นศัตรูตัวฉกาจในทุกด้านของสังคม และยิ่งกว่านั้นภายในศาสนจักร

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราเป็นที่รัก แล้วที่เหลือจะตามมา [5]เปรียบเทียบ มธ 6:24-34.

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ

1 จ. 8:12
2 อ่านเกี่ยวกับการล่มสลายของเศรษฐกิจ ...
3 เอ็มเค 1:14-15
4 Mt 6: 33
5 เปรียบเทียบ มธ 6:24-34
โพสต์ใน ลุซ เดอ มาเรีย เดอ โบนิลา, Messages.