วันที่ 14: ศูนย์กลางของพ่อ

จนถึงตอนนี้ การหลีกหนีนี้เป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณเห็นความจริงเกี่ยวกับทั้งตัวคุณและผู้สร้างของคุณ เพื่อที่ว่า “ความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระ” แต่จำเป็นที่เราจะต้องมีชีวิตและดำรงอยู่ในความจริงทั้งมวล ในหัวใจแห่งความรักของพระบิดา...

อ่าน ศูนย์รวมใจของพ่อ at ตอนนี้คำ.

พิมพ์ง่าย PDF & Email
โพสต์ใน Healing, Messages, ตอนนี้คำ.